header foto header foto
 

Jongste Jeugd


Jongste jeugd commissie

De jongste jeugdcommissie  is een commissie die zich binnen de vereniging MHC Deurne bezighoudt met de teams die vallen onder de Jongste Jeugd:

* Funkey, *de Hockeyklas, * (Benjamins) de Fjes (3tallen),* de Zestallen,* de Achttallen.

Deze commissie maakt deel uit van de TC (Technische Commissie). De jongste jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de teamindelingen, heeft contact met trainers en coaches. Ook proberen wij zoveel mogelijk in contact te blijven met de spelers en de ouders van de Jongste Jeugd.

Dus voor allerlei zaken die betrekking hebben op de hockeyklas, F-jes, zes- en achttallen kunnen jullie terecht bij de Commissie Jongste Jeugd via emailadres:  [email protected]

Proeftraining jongste jeugd

Eerst kun je gebruik maken van ongeveer 3 proeflessen en daarna kun je besluiten om lid te worden. Dit kan met een officieel aanmeldingsformulier. Dit formulier vindt u op de site onder het kopje lidmaatschap.

Teamindeling

De minimumleeftijd waarop je lid kunt worden is ongeveer 5,5 jaar. Op basis van leeftijd en ervaring kun je na verloop van tijd worden ingedeeld in één van de teams. Uit ervaring blijkt echter wel dat 6,-7 jaar een leeftijd is om dan pas deel te nemen aan wedstrijden. Tot die tijd blijf je ervaring opdoen in de hockeyklas.

De Commissie Jongste Jeugd bekijkt twee keer per jaar hoe de teams kunnen worden ingedeeld (in juni voor na de zomer en na de winterstop , februari).

We streven soms om de teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden, maar wij zijn vanuit de bond (KNHB) met de indeling van de teams gebonden aan leeftijden. De indeling van de KNHB met peildatum 1 oktober is als volgt: Ben je 6 jaar wordt je ingedeeld bij Benjamins, ben je 7 jaar wordt je ingedeeld bij O8, ben je 8 jaar wordt je ingedeeld bij een 6tal team, ben je 9 jaar wordt je ingedeeld bij een 8tal team. Vanaf 10 jaar ga je naar de junioren voor een O12-team.

Eerste uitgangspunt is dus de leeftijd vanuit de bond, dan teambehoud en als laatste proberen we rekening te houden met wensen zoals vriendjes en vriendinnetjes voor zover we hiervan op de hoogte zijn.

Soms is het zelfs beter om elk jaar weer met nieuwe kinderen een team te vormen. Op die manier leer je meerdere kinderen kennen en zit je niet telkens in je comfortzone te hockeyen. 

Sommige teams zullen naar een hoger team gaan, bijvoorbeeld van een 6-tal naar een 8-tal. Maar soms kunnen kinderen ook voor een tweede seizoen 6-tal -, of 3-tal blijven hockeyen.

Bij de jongste jeugd teams zijn er geen selectietrainingen of wedstrijden. Kinderen hebben geen garantie dat ze elk seizoen in hetzelfde team zitten. Dit heeft allereerst met leeftijd te maken, maar ook met hoeveel leden er zijn om teams te kunnen vormen.

Wij vragen aan de ouders om de kinderen hierop voor te bereiden. Het is soms zelfs beter om niet altijd bij je vriendjes/vriendinnetjes in een team te zitten, hoe gezellig dat ook is. Als je als ouder je kind van te voren hierop voorbereid is de teleurstelling niet zo groot, mocht uw kind overgeplaatst worden of zijn.

Wij begrijpen dat dit voor kinderen soms een heel vervelend is. Maar vooruitlopend op de hogere teams, waarin wel selectiegericht wordt ingedeeld, is er dus geen garantie. Indelen in een team kan ook alleen als je lid en dus ingeschreven bent bij de club.

De Hockey-klas

Alle nieuwe kinderen die jonger zijn dan 10 jaar gaan eerst naar de hockeyklas, waar zij onder leiding van een ervaren trainer de eerste beginselen van het hockeyen leren. Na verloop van tijd zal dan gekeken worden in welk team het kind past. Afhankelijk van leeftijd en het aantal leden in een team.

O8 teams (Benjamins) 

Kinderen vanaf ongeveer 6/7 jaar, met enige hockey ervaring, worden ingedeeld in een Benjamin-team of F team. Zij vormen met minimaal 6 spelers een team. Tijdens de wedstrijden wordt het team opgedeeld in 2 drietallen en spelen zij tegen een andere club uit de regio op een achtste deel van het veld.

O9-zestal (1ste jaars)

Kinderen van ongeveer 8/9 jaar spelen op een kwart veld met 6 spelers tegen andere clubs uit de regio. Je hebt 5 veldspelers en 1 keeper.

O10-achttal (2de jaars)

Kinderen van ongeveer 9/10 jaar spelen op een half veld met 8 spelers tegen andere clubs uit de regio. Je hebt 6 veldspelers en 1 keeper. Voor de 6-, en 8 tallen zal er tweemaal per week getraind worden. Keeperstraining zal gegeven worden tijdens de training op de woensdagen.

O12-elftal

Nadat je gespeeld hebt in de teams die vallen onder de Jongste Jeugd bij MHC Deurne ga je in een elftal (O12-elftal) spelen en stap je over naar de Junioren.

Trainingen en wedstrijden

De nadruk bij het jongste jeugd hockey ligt op het samen spelenderwijs de beginselen van het hockeyen onder de knie te krijgen. Daarbij is winnen niet belangrijk, maar staat het plezier in het spel voorop. Alle teams worden getraind door een ervaren speler o.l.v co√∂rdinatoren. Tijdens de wedstrijden worden zij begeleid door een ouder/coach. De wedstrijden vinden altijd plaats op zaterdagochtend. Plaats en tijden hiervan worden altijd vermeld op de site onder wedstrijden.

Winterperiode

Het seizoen voor hockey loopt van ongeveer van september tot en met november. Daarna is er een winterstop voor de wedstrijden. In de winterperiode zal er door de week of op zaterdag en/of zondag door getraind kunnen worden op het buitenveld , indien het weer dit toelaat en als er voldoende trainers beschikbaar zijn.  Het zal gaan om een aantal trainingen in de maanden december, januari en februari. In de Nieuwsbrief en op de site kunnen jullie lezen of deze trainingen doorgaan.

Zaalhockey

We bieden ook zaaltrainingen aan. De Jongste Jeugdteams spelen geen zaalhockeywedstrijden!!

Wat heb je dan nodig in de zaal:

* Je eigen stick, waarbij de krul afgeplakt dient te zijn met tape (of een zaalstick)
* Gymschoenen met licht gekleurde zolen
* Scheenbeschermers verplicht!
* Bitje verplicht!
* Tijdens proeftrainingen kun je een stick lenen van de club

Shirt's

Kinderen die onder de Jongste Jeugd vallen: dat zijn de hockeyklas, de 3-tallen, de 6-tallen en de 8-tallen, krijgen een wedstrijdshirt van de club MHC Deurne. Deze shirts zijn gesponsord en dienen dan ook tijdens de wedstrijden gedragen te worden. Deze shirts blijven in het bezit van de club. Het clubtenue is pas nodig als je daadwerkelijk wedstrijdjes gaat spelen. Het bestaat uit een gesponsord shirtje, een rokje/broek, sokken, hockeyschoenen, scheenbeschermers en vergeet het bitje niet! Deze spullen zijn verkrijgbaar bij bij Sportpunt Deurne.