header foto header foto
 
Mededelingen

Notulen Algemene ledenvergadering 10-11-2016

2-6-2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2016

 

 

1. Opening. Voorzitter opent de vergadering met een ieder welkom te heten.

 

2. Ingekomen stukken.Er zijn geen ingekomen stukken.

 

3. Vaststellen agenda. Deze wordt vastgesteld.

 

4. Notulen ALV 23 juni 2016. Worden vastgesteld.

 

5. Begroting. Deze wordt doorgenomen.

 

6. Verslag kascontrolecomissie.   Cijfers zijn goed bevonden.

                                                      Aandachtspunt: afstemming begroting evenementen.

 

7. Benoeming nieuw bestuurslid. Eef v.d.Broek wordt voorgesteld als opvolgster van

                                                      van Jolande Bos. Jolande wordt benoemd tot Lid van

                                                      Verdienste. In een kort bedankwoordje pleit zij voor

                                                      een streven naar verjonging in het bestuur.

 

8. Mededelingen bestuur. - Toekomstvisie club. Deze zal met de diverse commissies                                                  besproken en tot een plan worden uitgewerkt.

                                           - Er is overleg geweest met de Rabobank over shirt sponsoring

                                             en extra financiele bijdrage.

- Er is contact met SV Deurne over samenwerking met betrekking         parkeergelegenheid en de gevolgen van de komst van de hal voor de Jeu de boulesclub. Tevens is het belangrijk samen te werken in het overleg met de Gemeente over vervanging van de toplaag van het kunstgras.(financiele bijdrage).

- De clubkascampagne heeft 1301,25 opgeleverd.

- Hockeykampen.nl gaat van 17-19 juli op onze accommodatie een

hockeykamp organiseren voor kinderen tot 13 jaar.

 

9. Rondvraag.                   - Vervanging toplaag kunstgras?           

                                            Veld 1 na 12 jaar, veld 2 kan 15 jaar mee.                                   

                                         - Kan de contributie niet worden gedifferentieerd?

                                           Dit wordt overlegd in het bestuur.

                                  

10. Sluiting.                        

Bijlage