header foto header foto
 

Senioren: informatie en selectiebeleid

Indeling leden

MHC Deurne geeft iedereen de gelegenheid om te hockeyen, zowel prestatiegericht als recreatief. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: jongste jeugd, junioren en senioren.

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij interesse om te komen hockeyen bij MHC Deurne, lees dan verder op deze pagina voor meer informatie. Voor de andere leeftijdscategorieën kun je terecht onder de kopjes jongste jeugd en junioren.

Bij MHC Deurne heb je als 18+’er verschillende mogelijkheden. Om te kijken wat het beste bij jou past bieden wij je aan om drie keer mee te komen trainen. Vervolgens kun je aangeven of jij je bij de club aan wil sluiten en met welk soort lidmaatschap.

Naast het volledige lidmaatschap waarbij je twee keer per week traint en op zondag een wedstrijd speelt, bestaat de optie om trim- of trainingslid te worden. Als hiervoor kiest, mag je naast de wekelijkse trainingen maximaal 3 keer per seizoen een wedstrijd meespelen.

Mocht je ervoor kiezen om je volledig aan te sluiten bij een bestaand team, bekijken wij met jou in welk team je het beste past. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld leeftijd, selectie en het aantal leden dat de bestaande teams op dat moment tellen. Vanaf 30 jaar kun je in een veteranen team spelen en bij de heren zijn er teams special vanaf 45 jaar.

Competitie
De eerste helft van het veldhockeyseizoen loopt van begin september tot eind november. Daarna volgt er een winterstop met daarin de mogelijkheid om zaalhockey te spelen. In maart begint de tweede helft van de veldcompetitie die duurt tot en met half juni. Vervolgens zijn er in de zomerperiode vaak toernooien waar de seniorenteams aan deel kunnen nemen.

Lid worden
Ben je enthousiast geworden om te komen hockeyen bij MHC Deurne? Download dan het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina en stuur dit vervolgens naar onderstaand adres. Je kunt je ook aanmelden door rechts op de blauwe button 'lid worden' te klikken. 

Ledenadministratie MHC Deurne
Energiestraat 9
5753 PN Deurne

Voor nadere toelichting of meer informatie kunt u ook altijd terecht bij de TC senioren: [email protected] of algemeen technische commissie: [email protected]

 

Selectiebeleid Senioren (Dames 1 en Heren 1)

Selectieprocedure senioren
Het selectiebeleid dat hier wordt beschreven heeft alleen betrekking op de prestatieteams die binnen de senioren aanwezig zijn. In het seizoen 2022-2023 betreft dit één team: Dames 1. Zo'n team wordt hierna "vaandelteam” genoemd. Waar hierna over speler/keeper wordt gesproken wordt tevens speelster/keepster bedoeld.

1. Waarom selecteren?
Naast de breedteteams die aanwezig zijn wil MHC Deurne voldoende aandacht besteden aan prestatiesport. Zo is er voor een ieder voldoende uitdaging en plezier in het bedrijven van de hockeysport. Door prestatieteams te hebben wil de club voldoende mogelijkheden bieden om prestatiegericht te sporten en voor een goede doorgroei zorgen naar het eerste hockeyteam voor talentvolle (jeugd)leden.

Doel van het selectiebeleid is om structuur aan te brengen en te borgen dat er objectieve beslissingen worden genomen over het wel of niet selecteren van een speler in een vaandelteam. Op basis van de achtergrond van een speler heeft iedereen gelijke kansen. Dus iedereen die een MHC Deurne vaandelteam wil vertegenwoordigen kan meedoen aan de selectie.

 2. Door wie wordt er geselecteerd?
De selecties worden samengesteld door de trainer/coaches van de vaandelteams in overleg met de Technische Commissie (TC). Hierbij wordt informatie ingewonnen en overleg gevoerd met de voormalige (jeugd) trainers en coaches van de leden die prestatiehockey wensen te spelen.

3. Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen en selecteren worden de volgende criteria gehanteerd:
- Techniek: baltechniek, stickhandeling, snelheid van handelen
·Inzicht: spelinzicht, positiespel met en zonder bal, taakgerichtheid
·Motoriek: wendbaarheid, coördinatie, startsnelheid, kracht, algehele fitheid
·Inzet: motivatie, gedrevenheid, teamgeest, aanwezigheid, doorzettingsvermogen.

Naast bovenstaande beoordelingscriteria zal bij keepers gekeken worden naar:
·Techniek: houding en techniek, actief versus passief
·Inzicht: sturen en coaching tijdens wedstrijden

4. Definitieve selectie, talentontwikkeling, meetrainen, invallen
De selectie van een vaandelteam wordt voorafgaand aan de start van de competitie definitief bepaald. Echter, tijdens het seizoen kunnen wisselingen plaatsvinden tussen spelers en keepers uit het vaandelteam van en naar de breedte teams. Daadwerkelijke wisselingen zullen te allen tijde na overleg met de TC, trainer/coaches en speler van de betreffende teams plaatsvinden.

Een beperkt aantal spelers dat tijdens de selectierondes aan het einde van het seizoen niet is geselecteerd voor een vaandelteam, kan in overleg met de speler en met de trainer/coaches vanaf het begin van het nieuwe seizoen naast het eigen team ook meetrainen met het betreffende vaandelteam waarvoor men is afgevallen.
Het meetrainen dient om de aansluiting te blijven behouden. De trainer/coach van het betreffende breedteteam zal hiervan bij het begin van het seizoen op de hoogte worden gebracht door de trainer/coach van het vaandelteam of de TC.
Gedurende het seizoen kan de conclusie getrokken worden dat de betreffende speler alsnog tot het betreffende vaandelteam kan toetreden dan wel definitief in het breedteteam blijft en niet meer actief zal meetrainen met het betreffende vaandelteam. Dit zal plaatsvinden op basis van evaluatiemomenten gedurende het seizoen. Coördinatie en besluitvorming vindt plaats door de trainer/coach van het vaandelteam in overleg met de TC.
Indien een speler uit een breedteteam zich in de loop van het seizoen zich sterk ontwikkelt, en bereid is om in een vaandelteam te gaan spelen, kan eveneens in overleg met de trainer/coach en TC worden besloten dat de speler mee gaat trainen met het betreffende vaandelteam. Uitgangspunt is dat het altijd een extra training betreft. Deze speler blijft tevens met zijn eigen team meetrainen.

De keeper die is afgevallen uit de selectieronde en naar een breedteteam gaat, zal de mogelijkheid krijgen om mee te trainen met het vaandelteam. De afgevallen keeper zal fungeren als tweede keeper van het vaandelteam maar spelen in een breedteteam. 

5. Communicatie en tijdspad

Op de MHC Deurne website wordt meer informatie over de data van de selectietrainingen gecommuniceerd.

Alle voorlopige teamindelingen worden door de trainer/coach van het vaandelteam per mail, dan wel in een persoonlijk gesprek, gecommuniceerd met als streven uiterlijk één week na de laatste selectiedag. Voor vragen over selecties en teamindeling kun je contact opnemen met de trainer/coach van het vaandelteam.

Als een speler voorheen in een vaandelteam speelde, maar niet meer wordt geselecteerd voor het komende seizoen, dan neemt de Coördinator Senioren van de TC contact op voor plaatsing in een ander seniorenteam.

Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur van MHC Deurne.