header foto header foto
 
Nieuws

MHC Deurne update december

Nieuws afbeelding 21-12-2021

Beste leden,

Na een korte periode waarin de bal weer rolde voor alle leden, en we ons jubileum op een mooie wijze hebben kunnen vieren, zouden we alweer de zaal in gaan. De Corona realiteit heeft ons echter al weer ingehaald. Voorlopig zijn alle zaalactiviteiten stilgelegd tot nader order.

We onderzoeken momenteel of we buiten activiteiten kunnen opstarten, binnen de mogelijkheden die de overheid ons geeft.

Ledenaantal stijgt weer!
Iets wat we jullie niet willen onthouden, we groeien als vereniging. We zijn de grens van vierhonderd leden inmiddels dan ook al weer ruim voorbij. Iets waar we trots op zijn en wat ook aangeeft hoe belangrijk het verenigingsleven is en sociale verbondenheid.

Algemene ledenvergadering
De geplande ALV kan i.v.m. de huidige maatregelen geen doorgang vinden, wij onderzoeken de mogelijkheden van een digitale bijeenkomst.

Een belangrijke mededeling die we willen doen is dat ondanks alle problemen we financieel geen verlies hebben geleden. Dit heeft mede te maken met de overheidssteun die we hebben ontvangen en sponsoren die loyaal aan de vereniging zijn gebleven. Die laatste groep willen we dan ook enorm bedanken.

Nieuwjaarsreceptie
De geplande nieuwjaarsreceptie begin januari gaan we anders invullen en doorschuiven naar een later tijdstip in het seizoen. Informatie volgt..

Renovatie veld 1
Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en een definitieve keuze gemaakt voor een leverancier. In 2022 zal dan veld 1 geheel worden gerenoveerd incl. hekwerk, netten en dug-outs. Later hierover meer..

LED verlichting velden
Met de veldrenovatie in 2022 zullen we tevens beide velden gaan voorzien van LED verlichting. Met deze duurzame oplossing hebben we veel beter licht tijdens trainingen en avondwedstrijden. Tevens zullen de energiekosten afnemen.

 

We willen iedereen fijne feestdagen wensen en een voorspoedig 2022.

Sportieve groet,

Namens bestuur MHC Deurne