header foto header foto
 
Nieuws

Algemene Leden Vergadering op donderdag 22 juni om 19:45 uur

10-5-2023

Beste (ere-) leden, ouders en verzorgers,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 22 juni om 19:45 uur in de kantine van MHC Deurne. De ALV start stipt om 20 uur.

Agendapunten:

 • Afronding seizoen 2021-2022
  • De vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten seizoen 2021-2022
  • Het jaarverslag en de rekening en verantwoording met het verslag van de kascommissie.
  • Het verslag van de penningmeester.
 • Benoeming leden kascommissie (2 leden en 1 reserve lid)
 • De presentatie van de begroting
 • Aanpassing contributie voor nieuwe seizoen
 • Pilot Duo lidmaatschap Dames 2
 • Jubilarissen
 • Team taken vanaf nieuwe seizoen
 • Inventarisatie verbeterpunten MHC Deurne. Graag ontvangen wij van jullie input welke verbeterpunten (en oplossingen) jullie zien voor onze club in de nabije toekomst. 
 • Overige zaken die ter tafel komen

Jullie aanwezigheid, bijdrage en inzet wordt zeer op prijs gesteld.

Wij hopen dan ook zo veel mogelijk van jullie te zien op donderdag 22 juni.

De informatie en uitkomsten van deze ALV zullen wij samenvatten en in de week na de vergadering per mail aan jullie versturen in de vorm van een nieuwsbrief.

Met Sportieve groet,

Cas, Arno, Kea, Xander en Werner

 

Bestuur MHC Deurne

Gerelateerde nieuwsberichten

Mei vakantie
 

Agenda

Nog geen agenda punten.