header foto header foto
 
Nieuws

Vertrouwenscontactpersoon

Nieuws afbeelding 20-9-2023

Het afgelopen seizoen is gebleken dat er onduidelijkheid is over wanneer je als lid of ouder terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersoon.  Een vereniging wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockey. 

Het aanstellen van een VertrouwensContactPersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Momenteel hebben wij 1 vertrouwenscontactpersoon (Yvonne Aarts, [email protected]). Mocht je deze functie samen met Yvonne in willen vullen, mail dan naar [email protected]

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voor meer informatie: 

VertrouwensContactPersoon (VCP) (knhb.nl)