header foto header foto
 
Nieuws

Vertrouwenspersoon Mixed Hockeyclub Deurne

Nieuws afbeelding 31-1-2024

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij toch ook? En toch gebeurt het wel eens, dat de dingen niet zo gaan, zoals jij dat graag wilt. MHC Deurne wil een veilige vereniging zijn, waar leden met plezier kunnen hockeyen en trainen. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen MHC Deurne. We doen ons best ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.

Eén van de stappen, die we hierin zetten, is het aanstellen van vertrouwenspersonen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

 

Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:

                -(Cyber) pesten en treiteren;

                -Roddelen en negeren;

                -Discriminatie

                -Agressie en geweld;

                -Machtsmisbruik;

                -Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding)

 

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: "wat ongewenst is, dat bepaal jij”

Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

 

Wat doe je bij ongewenst gedrag?

In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de coaches/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

 Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten?

                -luistert naar je verhaal;

                -biedt de eerste ondersteuning;

                -maakt een inschatting van de ernst van de situatie;

                -geeft advies over de te nemen stappen;

                -begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing;

                -ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie.

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe vind je die? Binnen MHC Deurne zijn Henk Reijnen en Yvonne Aarts als vertrouwenspersonen aangesteld. Henk en Yvonne zijn te bereiken via [email protected]

 

 

Agenda

Nog geen agenda punten.