header foto header foto
 
Nieuws

Verslag ALV 1 februari 2024

Nieuws afbeelding 7-2-2024 Op donderdag 01-02-2024 vond de buitengewone Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van MHC Deurne. Er was 1 agendapunt: de nieuwe statuten. 


Er diende opnieuw gestemd te worden over de nieuwe statuten, aangezien de uiterste termijn verstreken was door het verplaatsen van de reguliere Algemene Leden Vergadering van afgelopen november. Alle ouders en leden zijn inmiddels meermaals op de hoogte gebracht van de inhoud van de nieuwe statuten. De belangrijkste wijzigingen werden kort toegelicht door de secretaris (Martel Stadlander) van de Statutencommissie. Er vond een stemming plaats waarbij alle aanwezige leden een positieve stem uitbrachten. Aangezien voor het definitief formaliseren van de statuten 2/3 positieve stemmen nodig zijn van alle leden dient er tijdens de aankomende ALV van 22-februari opnieuw gestemd te worden. Voor deze tweede stemming zijn 2/3 positieve stemmen nodig van alle aanwezige leden. Wij verwachten dat de statuten tijdens de ALV officieel goedgekeurd worden. De KNHB heeft de statuten inmiddels formeel goedgekeurd. Na goedkeuring van de ALV kunnen de statuten officieel worden vastgelegd bij de notaris en worden deze gepubliceerd zodat deze voor alle leden toegankelijk zijn. 

Met vriendelijke groet, Arno Beugels, secretaris MHC Deurne
 

Agenda

Nog geen agenda punten.