header foto header foto
 
Nieuws

ALV 22 februari 2024

Nieuws afbeelding 7-2-2024

Algemene Leden Vergadering op donderdag 22 februari in de kantine van MHC Deurne. Inloop vanaf 19:45 uur. De vergadering start stipt om 20 uur.


De informatie en uitkomsten van deze ALV zullen wij samenvatten en in de week na de vergadering per mail aan jullie versturen in de vorm van een nieuwsbrief.

 


Agendapunten:

·         Vaststellen Agenda

·         Vaststellen notulen ALV 22 juni 2023

·         Vaststellen notulen ALV 01 februari 2024

·         Ingekomen stukken

·         Statutenwijziging (stemming)

·         Financieel jaarverslag 2022-2023 Vereniging

·         Benoeming kascommissie

·         Financieel jaarverslag 2022-2023 Stichting

·         Benoeming continuïteitscommissie

·         Begroting 2023-2024

·         Mededelingen

·         Vragen