header foto header foto
 
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 13 juni 2024, 20 uur

Nieuws afbeelding 28-5-2024

Beste (ere)leden en ouders,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering van donderdag 13 juni om 19:45 uur. De vergadering start stipt om 20 uur. 

Gezien de bestuurswissel en de situatie waarin onze club verkeert hopen wij van harte dat jullie in grote getalen aanwezig zullen zijn.

Agenda:

 • Opening (voorzitter)
 • Vaststelling definitieve agenda en notulen van de laatste ALV
 • (Voorlopige) Financieel jaarverslag seizoen 2023-2024
 • Aftreden en bedanken van het huidige bestuur
 • Voorstellen van het nieuwe bestuur:

Han Munster (voorzitter)

Arno Beugels (secretaris)

Willem van Dijk (penningmeester, interim)

Chantal Wentholt (algemeen bestuurslid)

Jeroen Bankers (algemeen bestuurslid)

Jeroen van Asseldonk (algemeen bestuurslid)

Martien van Griensven (algemeen bestuurslid)

 • Stemmen over het aantreden van het nieuwe bestuur
 • Welkomstwoord van de nieuwe voorzitter
 • Visie nieuwe bestuur
 • Vaststellen contributietarieven 2024-2025
 • Het opgaan van Stichting Kunstgrasveld in MHC Deurne
 • Aanpassingen aan de nieuwe (nog niet gepasseerde) statuten en het huishoudelijk reglement
 • De presentatie van de begroting seizoen 2024-2025
 • Voorziening in vacatures
 • Rondvraag

Met vriendelijke groet,

Arno Beugels, secretaris MHC Deurne