header foto header foto
 
Nieuws

NIEUW: Gezocht commissieleden Trainingscoördinatie

23-5-2019 Na dit seizoen ga ik na 5 jaar stoppen met mijn bijdrage als trainingscoördinator van de club. Ik heb er van genoten om te zien hoeveel leden, en ouders hun schouders er onder gezet gezet hebben om de club op een goede manier draaiende te houden voor wat betreft de opleiding van onze hockeyers. Daar ben ik ook echt trots op!

Drijfveer waarom ik dit met zoveel enthousiasme gedaan heb, blijkt nog wel het meeste uit dit filmpje:


Echt de moeite waard om te bekijken!

In de afgelopen 5 jaar is dit een taak geweest die flink uitgebreid en veranderd is. Dit heeft onder andere te maken met de snelle groei van de club, de veranderende verwachtingen ten aanzien van trainers en de tijd die mensen in hun vereniging willen stoppen.

Een goede reden om deze functie anders te gaan inrichten! In plaats van enkele personen die de trainingscoördinatie uitvoeren, wordt het een commissie van een aantal personen die ieder een deel voor hun rekening nemen. Daarvoor zijn we op zoek naar commissieleden.

    Voor sommige taken is het handig als je kunt hockeyen, voor andere taken maakt het niet uit.
    Voor sommige taken moet je op de club zijn, voor andere taken kun je voornamelijk achter je PC blijven zitten.
    Voor sommige taken moet je wekelijks in actie komen, voor andere taken een paar keer per jaar.
    Sommige taken kun je al uitvoeren als je 17 bent, voor andere is het handiger als je iets ouder bent.
    Voor sommige taken moet je veel communiceren, voor andere je hersens laten kraken of creatief kunnen denken.
    Voor alle taken is het belangrijk om met anderen te overleggen en af te stemmen.

Zoals jullie kunnen lezen; voor iedereen die iets wil doen voor de club zit er wel wat bij.

De opzet is dat je 3 jaar deze functie vervult; eerste jaar kijk je mee met degene die je gaat vervangen, het tweede jaar doe je het zelf, het derde jaar loopt er weer iemand mee die het van je gaat overnemen.

Op deze manier raken er veel mensen betrokken, ben je nooit jarenlang met hetzelfde bezig en worden de werkzaamheden regelmatig met een frisse blik bekeken en beter ingericht. En zo blijven we een vereniging met leden die elkaar kennen en veranderen we niet in een (duurbetaalde) hockey school.

Dit zijn de taken/functies waar het omgaat:

    Voorzitter (1 persoon)
    De belangrijkste taken: coördinatie van de commissie, planning en afstemming onderling, bijwonen vergaderingen technische commissie, communicatie richting bestuur. Verdelen werkzaamheden.
    Tijdsbeslag: 6 uur per maand
    Eigenschappen: Goede communicatieve, ontplooien nieuwe initiatieven
    Cursussen & opleidingen trainers (twee personen)
    De belangrijkste taken: Zorgen dat middels cursussen (KNHB) en workshops onze trainers beschikken over voldoende achtergrond zodat zij met plezier, zelfvertrouwen en voldoende achtergrondinformatie onze leden kunnen leren hockeyen.
    Tijdsbeslag: projectmatig af en toe een avond (4 tot 6 keer per jaar) en daarbij ca. gemiddeld 2 uur per maand.
    Eigenschappen: Organisatie talent, educatieve achtergrond indien mogelijk.
    Trainingsschema & werving trainers (twee personen)
    De belangrijkste taken: Trainers voor teams zoeken en het maken van een het schema. Hiervoor is inmiddels een systeem opgezet.
    Tijdsbeslag: 4 x per jaar ca. 10 uur (juni, augustus, november, februari), daarbij ca. 1 uur per maand.   
    Eigenschappen: Veel mensen (ouders en leden) kennen in de vereniging, vooral bij de jeugd. Deze taak moet uitgevoerd worden in het belang van ALLE trainers en alle teams.
    Begeleiding trainers (twee personen)
    De belangrijkste taken: Hockey technisch beleid doorvoeren richting trainers. Organiseren dat trainers begeleiding krijgen (van ervaren trainers) zodat zij ‘on the job’ ondersteund worden en leren om voor een groep te staan. Evalueren trainers.
    Tijdsbeslag: Wekelijks 1 tot 2 uur tijdens de weken dat er getraind wordt (ca. 24 weken)
    Eigenschappen: Educatieve achtergrond bij voorkeur, Hockeyer liefst met een trainersopleiding.
    Stage begeleiding en secretariaat (twee personen)
    De belangrijkste taken: Het faciliteren wanneer een student stage wil lopen bij MHC Deurne. Het betreft niet de begeleiding van de student met het wegwijs maken. Tevens zorgt deze persoon ervoor dat belangrijke documenten worden bewaard, notulen worden gemaakt en vergaderingen van de trainingscoordinatie-cie worden gepland.
    Tijdsbeslag: 2 uur per maand
    Eigenschappen: Structuur kunnen aanbrengen, evt. sportopleiding afgerond.
    Administratie
    De belangrijkste taken: Uren registratie van trainers beheren, trainers lijst bijhouden, in overleg met penningmeester onkostenvergoeding voor trainers bepalen.
    Tijdsbeslag: 2 uur per maand gemiddeld.
    Afgelopen jaar heeft Jolanda Verbraak haar bijdrage deels overgedragen aan Jolande Geerts, zij doet inmiddels de administratie behorende bij de trainers onkosten. Deze rol is dus al ingevuld.

Deze commissie gaat 4 keer per jaar vergaderen om de zaken officieel af te stemmen. Deze vergaderingen worden aan het eind van het seizoen ingepland.

    Eind juni (evaluatie jaar, planning volgend seizoen)
    Eind augustus/begin september (seizoenstart)
    Begin november (zaalhockey, planning lente competitie)
    Eind februari (evaluatie zaalhockey, activiteiten lente competitie, voordragen nieuwe commissieleden)

Omdat we vanaf 15 juni willen starten met deze commissie zou ik het kunnen waarderen als er snel reactie komt. Vooral ouders van jongste jeugd & jeugd zou ik willen vragen om te kijken of er een gaatje in de jaarplanning is voor deze belangrijke functies binnen de club.

Op zaterdag 8 juni ben ik tussen 11.00 en 12.00 uur op de club. Voor wie graag wat meer wil weten is van harte welkom. Kun je niet en wil je toch meer weten bel- of mail me dan. [email protected] of 0622208254

Sportieve groet,

Jolanda Tielens